Đe si bio dok je rat trajo?

Objavljeno: 19.02.2009 (11:26:03)

Prošao rat i sastali se Suljo i Mujo.
- Đe si ti bio Mujo dok je rat traj'o?
- Ja sam ti bio u Žljebovima.
- Đe ti je to?
- Ma jedno selo, jedno dva'es kilometara od Sarajeva. A đe si ti bio?
- U Londonu!
- A đe ti je to bolan?
- Pa jedno, tri hiljade kilometara od Sarajeva.
- A ja vukojebineee!