Fatina muška djeca

Objavljeno: 02.01.2009 (20:59:04)

Rodila Fata jedanaesto muško dijete:
 - Kako mu je ime?
 - Mujo! 
- A ostalima? 
- Mujo! 
- Pa baš svi su Mujo? 
- SVI!  
- A kako ih razlikuješ? 
- Po PREZIMENU!